Blog

Üretim Hatlarında Simülasyon

Simülasyon, üretim teknolojisinin bilgisayar temelli matematiksel modellemesi olarak tanımlanabilmektedir. 4.0 teknoloji gelişimleriyle, üretim alanlarında da büyük değişimler yaşanıyor. Dijitalleşmenin artması ile birlikte karmaşıklaşan üretim süreçlerini simülasyon yazılımları önceden test edilebilmekte, ortaya çıkabilecek hatalar henüz tasarım aşamasında ortadan kaldırılırken, test ve devreye alma süresi en aza indirilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Paketleme Hatları ve Endüstri 4.0

Üretim Hatlarında Simülasyon Uygulamaları

Üretim hatlarında simülasyon, çağdaş otomasyona uyum sağlamak olarak tanımlanabilmektedir. Reel üretim sistemlerinin bilgisayar tabanlı olarak geliştirilmesi, modellemesi ve matematiksel değerlendirilmesi imalatçılara esneklik, zamandan tasarruf ve olası hataların önüne geçme fırsatı vermektedir. Üretim hatlarında simülasyon işletmelerin üretim verimliliğini analiz ederek süreç değişimlerini test edebilir.

Endüstri devrimi olarak tanımlanan 4.0 teknolojisi üretim simülasyonu üzerinde büyük etki yaratmış bulunmaktadır.  Endüstri 4.0 ile birlikte rekabet gücünün artırılması, verimliliğin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmaktadır. Simülasyon üretim alanlarında, prosesleri sanal ortamda deneme olanağı vermektedir. Fiziksel test uygulamalarıyla da üretim süresi ve maliyetleri azaltmaktadır. İş hacmi, kar oranının artırılması, montaj-nakliye kalemleri üretim simülasyonuyla değerlendirilebilmektedir.

İlginizi Çekebilir: İmalat Sanayinde AR ( Artırılmış Gerçeklik) Uygulamalarının Faydaları

Matematiksel bir modelleme olan simülasyon teknolojisi düşük maliyetle yüksek verimi koruyabilmektedir. Simülasyon sistemi, personel yokluğu, arıza süresi ve ekipman konularında fabrika verim akışını etkileyebilecek değişkenlikleri de hesaba katmaktadır. Bu nedenle de geleneksel statik hesaplama ve analiz yöntemlerinden daha doğru sonuçlar vermektedir. İşletmelerin daha somut adımlar atarak kendinden emin ilerleyebilmesinin doğru analizler yapmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Üretim Hatları Simülasyonu Ne Kazandırır?

Üretim hatlarında simülasyon, riskler, değişkenlikler, tasarım ve kontrol sistemlerinde düşük maliyetle doğru tahmin yapabilmektedir. Kaizen çalışmalarıyla edinilecek veriler doğrultusunda tedarik zinciri tasarımının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Verimliliği artırmaya yönelik senaryolar hakkında en risksiz ve ucuz yolu simülasyon göstermektedir. Aynı zamanda doğru karar vermeyi sağlar ve risklerin önüne geçer.

Emulate3D Ücretsiz DEMO

Üretim teknolojisinin giderek karmaşıklaştığı bir dönemde simülasyon, çeşitli senaryolarla verimliğin artırılması yolunu göstermektedir. Modern teknoloji ürünü 3D animasyon ve raporlama ürünleriyle izleyici kitlesi arasında anlayış ve etkileşimi teşvik etmektedir.

Üretim hatlarında simülasyon kullanıcılar şu sorularına kolaylıkla cevap alabilmektedir.

  • Verimliliği artırabilmek için üretimde hangi kontrol sistemleri kullanılmalıdır?
  • Tesise alınacak ilave hat verimliliği nasıl etkiler?
  • Darboğaz nedenlerini belirleyerek etkisini azaltabilir miyiz?
  • Yenilikçi bir proses eklentisinin tesisin üretim hedeflerine etkisi ne olur?
  • Arıza-durma sebeplerinden hangileri iyileştirilirse verimliliği artırarak yüksek yatırım getirisi kazanılabilir?
  • Alternatif yerleşimler yüksek verim, düşük maliyet demek midir?

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir