Blog

Üretim Hatlarında M2M Uygulamaları

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti‘nin (IIoT) yaygınlaşması ve bunun yanında maliyet, verimlilik ve iyileştirilmiş kar marjlarındaki faydalar, IIoT’nin üretimde kullanılmasını bir zorunluluk haline getiriyor. 2020 gibi yakın bir tarihte, Endüstriyel IoT için küresel pazar sadece 198,25 milyar dolardı. Ancak, üretimi dijitalleştirme eğilimi devam ettikçe, bu sayı 2030 yılına kadar 1.495 trilyon dolara çıkacak. Bu tür bir büyüme, dünya genelinde işleri nasıl yaptığımıza dair bir değişimin başladığını gösteriyor.

IIoT’nin büyümesinin önündeki önemli bir zorluk, makineler tarafından üretilen hayal bile edilemeyecek miktardaki verinin nasıl ele alınacağı ve işleneceğidir. Her şey ölçülebildiği ve analiz edilebildiği zaman, bant genişliği, işlem gücü ve diğer bilgi işlem değişkenleri, sistemin bütünlüğünü korumak için kritik hale gelir.

Üretimin, IoT analitiğinin gücünden yararlanmak için inanılmaz miktarda veriyi yönetmesinin bir yolu, Makineden Makineye (M2M) teknolojisidir. M2M, bulut tabanlı bir analitik platformunun gücünü ve faydasını artırmanın bir yolunu sunarken, üretilen veri miktarının getirdiği birçok zorluğu da ele alıyor. 

İlginizi Çekebilir: Dijital İkiz

Üretimde M2M Haberleşme Nedir?

Makineden Makineye haberleşme veya M2M, makine verilerinin mekanik veya elektronik cihazlar arasında iletilmesidir. İletim nedenine bağlı olarak, ölçüm kadar basit veya talimatlar kadar karmaşık olabilir. Veri alışverişi, insan müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılır. M2M haberleşmesi, seri portlar, geleneksel PLC’ler, hücresel, Bluetooth, Wi-Fi, RFID veya fiber üzerinden kablosuz bağlantılar dahil olmak üzere birçok formatta gerçekleşebilir. Bu iletim biçimleri sensörlerden, aletlerden ve diğer cihazlardan gelen verilerin başka bir cihaza veya bir uç bilişim cihazına iletilerek durumu rapor etmesine, bir işlemi günü gününe kaydetmesine veya cihazın kendisi için talimatlar vermesine veya talep etmesine olanak tanır.

M2M, IIoT’den Ne Kadar Farklıdır?

M2M iletişimi, IIoT ekosisteminin bir parçası olarak var olabilir. Aradaki fark, Makineden Makineye haberleşmenin, belirli verilerin başka bir cihaza doğrudan aktarılması veya iletilmesi ve bu cihazdan bir eylemi veya yanıtı tetiklemesidir.

Bir eksantrik milinin veya milin dönüş hızını ölçen ve bu hızı IIoT ağ geçidi gibi bir uç cihaza gönderen bir RPM sensörü buna örnek olarak verilebilir. Bir uyarı göndermeden önce, kabul edilebilir minimum ve maksimum hız varyanslarını belirleyen parametrelere de sahip olabilir.

Öte yandan IIoT, fabrika içindeki tüm bağlı cihazların kapsamlı bir sistemidir. Buna sensörler, uç cihazlar ve ethernet kabloları dahil olabilir.

M2M’in bir makinedeki iki cihaz veya sensör arasında özel olduğu durumlarda, IIoT üretilen verileri alabilir, tüm makinelere veya fabrika üretimine göre analiz edebilir ve trendleri sunabilir. Bir makine veri platformu ile bu bilgiler, operasyonların optimize edilmesine, bakım ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olabilir ve tüm operasyonun bütünsel bir analizine ve izlenmesine dayalı olarak karar vericiler için kuralcı çözümler sunabilir.

İlginizi Çekebilir: Üretim Hatlarında Simülasyon

Üretimde M2M Teknolojisinin Değeri

M2M teknolojisi, üretime birçok yönden değer katar. Bunlar şunları içerir:

Bant genişliği

IIoT’nin büyümesindeki en önemli zorluklardan biri bant genişliği kullanımıdır. M2M, makineler tarafından oluşturulan veriler için trafiğin yönetilmesine yardımcı olacak yollar sunar. Makineden Makineye teknolojisi, veri hacmi için bir kontrol işlevi görebilir:

  • Veri aktarımlarını ağın daha az yük altında olduğu bir zamana erteleme
  • Yükü optimize etmek için verilerin teslimini veya alınmasını programlama
  • Gerektiğinde veya hareket ettirildiklerinde cihazları açma veya kapatma
  • Daha az güç kullanma

Uzaktan gözlemleme

Geleneksel fabrika izleme sistemlerinde, bir durumu değerlendirmek için bir teknisyenin bulunması gerekiyordu. Bu, atölye boyunca ve durumun kaydedildiği yere geri dönme süresi nedeniyle zaman alıcı bir işlemdir.

M2M teknolojisinin kullanılması, makinelerin uyarıları ve alarmları, sistemi onarmak veya arıza süresini azaltan ayarlamalar yapmak için hazırlıklı gelebilecek teknisyenlere iletmesini sağlar. Çoğu durumda, teknisyenler makineye gitmeden erişilen bir terminalden değişiklik ve ayarlamalar yaparak bir ayarlamayı uzaktan uygulayabilir.

Varlık Takibi

M2M teknolojisi makinelerle sınırlı değildir. Daha kapsamlı IIoT sisteminin konumunu takip edebilmesi için veri iletmek üzere paletlere, konteynerlere ve kutulara dahil edilebilir. Bu, özellikle güvenlik ve mevzuata uygunluk için malzeme takibi ve sıcaklık, bozulma veya diğer değişkenler için ürün sağlığının gerekli olduğu yüksek düzeyde düzenlenmiş endüstrilerde faydalıdır.

İlginizi Çekebilir: Paketleme Hatları ve Endüstri 4.0

Operasyonel verimlilik

M2M teknolojisinin en önemli değerlerinden biri operasyonel verimliliktir. M2M iletişimi, makine koşulları, hammadde stok seviyeleri için uyarıların gönderilmesini ve farklılıklar için otomatik ayarlama yapılmasını sağlar.

Teknolojinin kalite üzerinde de doğrudan bir etkisi vardır. Sorunlar insan müdahalesinden daha hızlı tespit edilip uyarıldığından, daha az malzeme kaybedilir ve daha az parça hurdaya çıkarılır.

M2M İletişimi Farklı Cihaz Yapılarıyla Nasıl Çalışır?

IoT Cihazları ve Sensörler

M2M iletişimi bir IIoT platformunun dışında çalışabilirken, IIoT platformları M2M’ye bağımlıdır. IoT cihazları ve sensörleri, M2M iletişimi ile birlikte ortaya çıkan veri ve iletişim türüyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

M2M, optimize edilmiş çalışma için talimatları bağımsız olarak iletebilir veya bilgileri başka bir cihaza kaydedebilirken, IoT cihazı ve sensörler verileri buluta iletecektir. Bu, eyleme geçirilebilir içgörüler sunmak için programlanmış parametrelere ve analitiklere dayalı olarak analiz edilmesini sağlar.

Rockwell Automation Makine Veri Platformu milyonlarca veri noktasını alır ve ardından bu tür içgörüleri oluşturmak için verileri bağlamsallaştırır ve standartlaştırır.

Gömülü Cihazlar

Birçok OEM, ekipmanlarına M2M ve IIoT için sensörler yerleştirmiştir. Birçok platform birlikte çalışabilirlik endişelerini ortadan kaldırmak için herhangi bir OEM ile bağlantı kurulabilir. Bu, bir OEM makinesinden toplanan verilerin, aynı makine tipindeki başka bir OEM‘den veya bu konuda başka herhangi bir makine türünden veriler kullanılarak doğrudan analize dahil edilebileceği anlamına gelir.

Sonuç, makine sağlığı ve performansının OEM üretiminden bağımsız hale gelmesidir. Ayrıca, M2M ağı tarafından kullanılan talimatların verilerinin, öngörülerinin ve doğasının tutarlı olmasını sağlar. Bir IoT platformu verileri analiz için kullanabilirken, bireysel M2M cihazları iletişim kurmaya devam eder.

PLC’ler

PLC’ler uzun zamandır endüstriyel otomasyonun bir parçası olmuştur. Makineler arası haberleşme, otomasyon oluşturmak, uyarı parametreleri ayarlamak ve daha fazlası için PLC’ler aracılığıyla programlanabilir. Ancak OEM makineleri gibi, farklı tedarikçilerden gelen PLC’ler de programlamada daha karmaşık olabilir.

Birçok PLC markası mevcuttur. Esnek M2M uygulamaları, tam görünürlük ve kontrol sağlamak için farklı PLC’ler arasında bağlantı sağlayabilir.

İlginizi Çekebilir: Mikro PLC

Uç Cihazlar

Uç cihazlar, M2M haberleşme ile IIoT sistemindeki rolü arasındaki en hayati bağlantılardan biridir. Uç bilgi işlem, veri akışı arttıkça bant genişliği ve gecikme sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Uç cihazlar, verileri kısmen düzenleyebilir, temizleyebilir ve yapılandırabilir. M2M haberleşme tarafından yakalanan verilerden sağlanan içgörüler, tüm verileri buluta göndermek yerine daha hızlı bir şekilde analiz edilebilir ve döndürülebilir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir