Blog

Yönetilebilir Endüstriyel Switch Nedir?

Son yıllarda teknoloji, bilişim, yazılım, donanım gibi alanlarda yaşanan gelişim hızı baş döndürmektedir. Henüz 1970’li yıllarda icat olunan bir ürün olan ethernet bugün inanılmaz boyutlarda başka yeniliklerin temel taşını oluşturmaktadır. Ethernet, günümüzde vazgeçilmez ve sürekli geliştirilmekte olan bilgisayar ağı teknolojileri ailesidir. 1973-1975 tarihleri arasında Xerox PARC tarafından icat edilmiştir. Fakat bugün gelinen noktada ethernet bağlamında inanılmaz gelişmeler olmuş ve süreçte birçok yenilik ortaya konulmuştur.

Ethernet Switch Nedir?

Ethernet, basit bir biçimde kablolu ya da kablosuz ağda bilgisayarlar, routerler ve switchler de dahil olmak üzere cihazlara bağlanmak için kullanılan standart bir iletişim protokolüdür.

Ethernet switchse, daha çok data center, bilgi teknolojileri, ofis, şirket ve network ortamlı sistemlerde 2 ve daha fazla bilgisayarın birbiri ile iletişimde olabilmesine imkan sağlar.

Yönetilebilir Endüstriyel Switch Nedir?

Ethernet bağlantısı esasında bilgisayarlar arasındaki ağ bağlantısını kurmaya yarayan bir bağlantı çeşididir. Yönetilebilir switch sayesinde ağ yönetimi kolaylıkla yapılır ve yine kolaylıkla takip edilir.

 Yönetilebilir endüstriyel switchler, genellikle endüstriyel uygulamalarda görülebilen, konfigürasyon, yönetme ve LAN üzerinden izleme olanakları veren bir ethernet switch türüdür. Ethernet switchler, yönetilebilir ethernet switch ve yönetilemez switchler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Yönetilebilir Endüstriyel Switch Avantajları

Yönetilebilir ethernet switch ürünleri bilgi işlem uygulamaları, askeri projeler, otomasyon gibi projelerde kullanılan cihazlardır. Yönetilemez ethernet switchlere kıyasla çok daha fazla artıları olan yönetilebilir switchleri sağladıkları avantajlar şunlardır:

  • Yönetilebilir endüstriyel switchlerin fiyat noktasında daha üst seviyede oldukları şüphesiz bir gerçektir, fakat yönetilebilir endüstriyel switchler geniş kapsamlı bir çözüm sağlarlar.
  • Yönetilebilir ethernet switchler sayesinde ağ trafiğinin izlenebilir olması en büyük avantajlarının başında gelmektedir.
  • Yönetilebilir endüstriyel switchler portlar kontrolüne olanak vermektedir.
  • Yönetilebilir ethernet switch eğer VLAN özellikli ise daha farklı senaryolar oluşturulabilir. Yönetilebilir ethernet switchlerin tercih sebeplerinin başında bu özellikleri gelmektedir.
  • VLAN gereksiz trafiği azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olur.

  • Yönetilebilir ethernet switchler profesyonel kullanıcıların vazgeçilmezleri iken yönetilemez ethernet switchler ise daha temel network uygulamalarında kullanılırlar.
  • Yönetilebilir ethernet switchler, esasında standart switchlerin tüm fonksiyonlarını yerine getirirler.
  • Yönetilebilir ethernet switch modelleri daha karmaşık ağların yönetilmesinde tercih edilirler.
  • Yönetilebilir ethernet switchlerin başka bir avantajları da, başta SNMP olmak üzere benzer protokolleri desteklemeleridir.
  • Bu özellik sayesinde IT yöneticileri, ethernet switche dokunmadan, ağ sorunlarını tespit edebilir ve gerekli müdahaleyi yapabilirler.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir