Blog

Maden Endüstrisinde Bakım Zorluklarını Aşmak | Akıllı Veri Kullanımı

Madencilik operasyonları karmaşık olup, genellikle pahalı özel makineler gerektirir. Madencilik ekipmanlarının bakımı, sermaye yatırımlarını korumak ve operasyonel sürekliliği desteklemek için kritiktir. Kritik bir varlık arızası, tamir süresine bağlı olarak önemli kayıplara neden olabilir. Bir tamirin ne kadar süreceğine bağlı olarak üretim kaybı milyonlarca TL olabilir. Bu kadar büyük bir operasyonel etkiyle, özellikle toplam maden işgücünün %60’ından fazlasının madende varlık servisi veya tamiriyla meşgul olması durumunda, madencilikte bakım maliyetlerinin yüksek olması anlaşılabilir.  Çoğu madencilik şirketinin bakım hedefi, ekipmanlarının iyi çalışır durumda olmasını sağlayarak üretkenliği maksimize etmek, iş süreksizliklerini minimize etmek ve bakım maliyetlerini azaltmaktır. Sonuç olarak, bakım ekipleri, fiziksel varlıkların güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmak için verilere dayanmaktadır. Ancak mevcut varlık veri zorlukları, aşağıdaki sonuçlara neden olur:

  • Güvenilir olmayan veya kullanılabilir olmayan verilere dayalı iş kararları.
  • Bakım kaynakları ve personelinin verimsiz kullanımı.
  • Varlık değiştirme ve yeniden tasarlama stratejilerini haklı çıkarma zorluğu.

Bu zorlukların her birine katkıda bulunan varlık verisiyle ilgili faktörleri anlamak, bu zorlukların üstesinden gelmek için gereken yeteneklere ışık tutar.

Veri Güvenilirliği ve Erişilebilirlik Sorunları

Sağlam ve erişilebilir veri, iyi iş kararları için önemlidir. Ne yazık ki, birçok madencilik şirketi Tablo 1’de belirtilen sorunlardan biri veya daha fazlasıyla mücadele etmektedir.

Sorun TanımıTipik Nedenler
Varlık verisinin eksikliği– Veri toplama göz önüne alınarak tasarlanmamış olan eski ekipmanlar. – Altyapıya entegre edilmemiş bağımsız ekipmanlar.
Varlık verisinin farklı sistemlere dağıtılması– Varlık verileri farklı sistemlere yönlendirilir (örneğin, DCS, MES, CMMS). – Veri ve sistemler ağa entegre edilmez veya bir ağda veri paylaşımı yapılmaz.
Varlık verisiyle ilgili bağlamsızlık– Verinin gösterildiği veya mevcut olduğu şekil, bağlamı sınırlar. – Veriye anlamlı değer çıkarmak için eşlik eden analiz araçları eksiktir.

Verimli Bakım Kaynak Kullanımı

Güvenilir varlık sağlığı verilerine erişimi olmayan madencilik bakım liderleri genellikle ekipmanları aşırı bakım yapmak veya tamamen arızaya bırakmak zorunda kalırlar. Ekipmanların riskli arızalarını önlemek için aşırı bakım yapmak, şirketlere üretim kaybı ve süreklilik kayıplarından daha fazla maliyet getirir. Madencilik şirketlerinin mevcut sınırlı bakım personeli ve ekipmanları, bekleyen arıza verilerine dayanarak aslında öncelikli olmayabilecek bakım görevlerine uygulanır. Varlık sağlığı verileri, bakım programlarına doğru önleyici bakım periyotlarını bulmaları için değerli bilgiler sunabilir ve kaynakları daha yakın zamanda yapılması gereken bakım konularına kaydırabilir.

Varlık Değiştirme ve Yeniden Tasarlama Stratejilerini Haklı Çıkarma Zorluğu

Varlık sağlığı verileri mevcut olmadığında veya analiz araçlarıyla birlikte sunulmadığında, arızaların belirli kaynaklarını tespit etmek zor olabilir. Veri mevcut olsa bile, eğer elektronik tablolarda veya birden fazla sistemde dağılmışsa, arızalar hakkında doğru sonuçlara varmak zor olabilir. Operasyon boyunca varlık sağlığı verilerini analiz etme ve anlamlı trendleri tanıma yeteneği, bakım organizasyonlarının uzun vadeli bakım stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, örneğin varlık değiştirme veya süreç veya belirli ekipmanları yeniden tasarlama gibi öncelikleri belirleme. Varlık değişimi gibi kararları desteklemek için mevcut verinin bulunması, finansal haklılık sürecini basitleştirir ve bakım önceliklerine destek sağlamayı kolaylaştırır.

Varlık Veri Zorluklarını Çözmede Önemli Unsurlar

Madencilik şirketleri bu veri zorluklarını nasıl çözmeye ve bakım ve operasyonel verimlilik iyileştirmelerine doğru ilerlemeye başlar? Bir yanıt, birleşik bir varlık performans yönetimi (APM) çözümüdür. Bir site veya hatta birden fazla site boyunca ekipman ve varlık sağlığına ilişkin bütünsel bir görünüm, madencilik şirketlerine bakımı optimize etmek için gereken bilgileri sağlayabilir.

İlginizi Çekebilir: CMSS Nedir?

Madencilik şirketlerinin en değerli sonuçları elde etmelerine yardımcı olabilecek bir APM çözümünün bazı önemli unsurları şunlardır:

  • Önceden tanımlanmış modellerle madencilik özel varlık sağlığı işlevselliği sunan uygun bir çözüm. Minimum mühendislik çabasıyla hızlı yapılandırma esastır.
  • Verimi artırmak, zamanlamayı yapmak ve arıza kaynaklarını belirlemeye yardımcı olan bir varlık hiyerarşisi yaklaşımı.
  • Mevcut sistemlere, veri kaynaklarına ve uygulamalara kolayca entegre olabilen bir çözüm.
  • Altyapı maliyetlerini en aza indirebilen, IT iş yüküne katkıda bulunmayan, kurulum süresini azaltan ve varlık sağlığı verilerine erişimi artıran bir bulut tabanlı yaklaşım.
  • Madencilik şirketlerinin kendi hızında ek varlıklar, analitik ve diğer özellikler ekleyebilmeleri için ölçeklenebilirlik.

Sağlam ve etkili bir bakım programı birçok entegre parçadan oluşur. Tek bir yazılım, sistem veya araç anında bakım iyileştirmeleri sağlamaz. Ancak varlık sağlığı verileri, operasyonel iyileştirmeler sunmanın kalbidir. Varlık Performans Yönetimi çözümleri, madencilik varlık sağlığını bütünsel olarak görüntüleyerek ekipman verilerini bağlamsal varlık bilgisine dönüştürmeye yardımcı olabilir. Bir madencilik şirketinin bu varlık bilgisini nasıl yorumladığına ve iş kararlarını nasıl etkilediğine bağlı olarak, artan gelir, daha iyi varlık verimliliği ve azalan işletme maliyetleri gibi hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı belirlenecektir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir