Blog

SIL (Safety Integrity Level) Nedir?

SIL’in küresel önemi, yıllar içinde proses endüstrilerinde önemli ölçüde artmıştır. Bununla birlikte, birçok son kullanıcı, sistem entegratörü ve ürün satıcısı için SIL, genellikle yanlış yorumlanan ve yanlış uygulanan, hala biraz belirsiz bir kavramdır. SIL’i ve sonuçlarını tam olarak anlamak için, Fonksiyonel Emniyet olarak bilinen kapsayıcı konsepti ve bunun proses endüstrilerinde Safety Enstrümanlı Sistemlere (SIS) nasıl uygulandığını anlamak önemlidir.

İlginizi Çekebilir: Makine Emniyetinde Trendler

Fonksiyonel Emniyet Nedir?

IEC standardı 61508 tarafından tanımlandığı şekliyle Fonksiyonel Emniyet, kontrol sistemlerinin genel bir proses veya tesise sağladığı emniyettir. Fonksiyonel güvenlik kavramı, safety sistemlerine yönelik artan güven ihtiyacına yanıt olarak geliştirildi. Güvenlik işlevlerini yerine getirmek için elektrikli, elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerin artan kullanımının yanı sıra, dünya çapında büyük kazalar, farkındalık ve güvenlik sistemlerini tehlikeli arızaları önleyecek veya gerektiğinde kontrol edecek şekilde tasarlama isteğini artırdı.

Endüstri uzmanları, IEC 61508, IEC 61511 ve ANSI/ISA 84 standartlarının geliştirilmesi yoluyla, işlevsel güvenliği ele almaya ve proses tesisi ortamındaki riski azaltmaya yönelik bir yaklaşımı resmileştirmeye başladı. Önceki güvenlik standartları, performansa dayalı değil, genel olarak kuralcı nitelikteydi. Niceliksel risk azaltma, yaşam döngüsü değerlendirmeleri ve genel uygulamalara yapılan vurgu, bu standartları öncekilerden farklı kılmaktadır. Fonksiyonel emniyet, istenen bir risk azaltma düzeyine ulaşmak için mantık çözücünün, sensörlerin ve nihai öğelerin doğru çalışmasına bağlı olan güvenlik sistemini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Rockwell Automation'ın analog safety I/O modülleri, SC 3'e kadar sistematik yetenek ile entegre güvenlik sunar: SIL 3, PLe, Cat 4.
Rockwell Automation’ın analog safety I/O modülleri, SC 3’e kadar sistematik yetenek ile entegre güvenlik sunar: SIL 3, PLe, Cat 4.

SIL (Safety Integrity Level) Anlamı

SIL, Safety Integrity Level kelimelerinin ilk harflerinden oluşur. SIL, talep üzerine arıza olasılığı (PFD) açısından güvenlik sistemi performansının bir ölçüsüdür. Bu kural sayılara dayalı olarak seçilmiştir: uygun performanstan ziyade başarısızlık olasılığını ifade etmek daha kolaydır (örneğin, 100.000’de 1’e karşı 99.999’da 100.000’de). SIL ile ilişkili dört ayrı bütünlük düzeyi vardır: SIL 1, SIL 2, SIL 3 ve SIL 4. SIL düzeyi ne kadar yüksek olursa, ilgili güvenlik düzeyi o kadar yüksek olur ve bir sistemin düzgün şekilde çalışmama olasılığı o kadar düşük olur. SIL seviyesi arttıkça, tipik olarak kurulum ve bakım maliyetleri ve sistemin karmaşıklığı da artar.

Bir SIL 1, SIL 2 veya SIL 3 sisteminin gerekli olup olmadığını belirlerken ilk adım, işlevsel güvenlik ihtiyacını belirlemek ve tolere edilebilir risk seviyesini belirlemek için bir Proses Tehlike Analizi yapmaktır. Temel Proses Kontrol Sistemi  ve diğer koruma katmanlarından kaynaklanan tüm risk azaltma ve hafifletme etkileri dikkate alındıktan sonra, kullanıcı kalan riski kendi risk toleransıyla karşılaştırmalıdır. Hala kabul edilemeyecek kadar yüksek bir risk seviyesi varsa, bir risk azaltma faktörü belirlenir ve SIL gereksinimi hesaplanır. Uygun SIL seviyesinin seçilmesi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Daha yüksek SIS / SIL seviyelerine ulaşmak için maliyetler önemli ölçüde artar. Tipik olarak proses endüstrisinde, şirketler SIL 2’ye kadar SIS tasarımlarını kabul eder.

SIL Seviyesi

Güvenilirlik

Talep Durumunda Arıza Yapma İhtimali

Risk Azaltma Faktörü

SIL 4> %99.99%0.01 ve %0.001 arası10000 ve 100000 kat arasında
SIL 3%99.9 ve %99.99 arası%0.1 ve %0.01 arası1000 ve 10000 kat arasında
SIL 2%99 ve %99.9 arası%1 ve %0.1 arası100 ve 1000 kat arasında
SIL 190% ve %99 arası%10 ve %1 arası10 ve 100 kat arasında

SIL Sertikası Ne Anlama Gelir?

SIL sertifikası sistemin bütünüyle ilgili bir emniyet seviyesini ifade eder. Sistemdeki herhangi bir elemanın ya da bileşenin SIL seviyesi yoktur. Söz konusu parçalar SIL sertifikasına sahip bir sistemde kullanılmaya uygun ya da uygun değil şeklinde sınıflandırılırlar. Yine ek olarak sadece sistemde kullanılan ürünlerin ya da bileşenlerin SIL seviyesine uygun olması sistemi SIL seviyesine uygun olacağı anlamına gelmez. Bir sistemin herhangi bir SIL seviyesine uygun olabilmesi için sistemi bir bütün olarak ele almak en sağlıklık yöntem olacaktır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir